EA แย้มเจรจาลูกค้าบิ๊กอีบัส ลั่นดีลสำเร็จเล็งเพิ่มกำลังแบตเตอรี่เป็น2 GWh

0 Comments

EA เผย อยู่ระหว่างเจรจาลูกค้าอีบัสรายใหญ่ ชี้หากดีลสำเสร็จ เล็งเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานแบตเตอรี่ เป็น2 GWh จากปัจจุบันผลิตเชิงพาณิชย์ ที่1GWh คาดชัดเจนภายใน12 เดือนจากนี้ พร้อมเตรียมผลิตรถไฟฟ้าแบรนด์ตัวเอง หลังจากโรงงานประกอบรถไฟฟ้าเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ อีก 1 เดือน

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า จากที่โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน และระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจร ขนาด 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ของบริษัทเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์แล้วนั้น

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ในการขายแบตเตอรี่ฯกับลูกค้า และบริษัทย่อย คือ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด (AAB) ซึ่งประกอบธุรกิจประกอบและจำหน่ายรถเชิงพาณิชย์ไฟฟ้า เช่น รถบัส, รถตู้ไฟฟ้า ,รถเทเลอร์ , รถ 10 ล้อ, รถ 6 ล้อ ,รถบรรทุก4 ล้อฯ ซึ่งโรงงานดังกล่าวจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในอีก 1 เดือนหน้า โดยบริษัทมีแผนจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ของตัวเอง

นอกจากนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ากลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะสั่งซื้อรถบัสไฟฟ้า โดยหากทั้งนี้เจรจาสำเร็จ บริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานแบตเตอรี่ เป็น 2 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน12 เดือนจากนี้ โดยปัจจุบันบริษัทมีคำสั่งซื้อรถเชิงพาณิชย์ไฟฟ้าแล้วอย่างน้อย จำนวน 500 คัน ในปีหน้า ซึ่งผลิตแล้ว 120 คัน ซึ่งจะส่งมอบในปีนี้ 60-70 คัน

” ความต้องการใช้แบตเตอรี่ในอนาคตมีจำนวนมาก เพราะ เพราะ ปัจจุบันประเทศไทยมีรถบัสไฟฟ้าจำนวน 1.3 ล้านคัน ซึ่งในที่สุดจะต้องเปลี่ยนมาเป็นรถบัสไฟฟ้า ทำให้มีความต้องการใช้แบตเตอรี่ 200-500 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งสูงกว่ากำลังผลิตของบริษัทถึง 10 เท่า ซึ่งบริษัทเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี แต่จุดสำคัญจะต้องมีการสนับสนุนรถยนต์เชิงพาณิชย์ไฟฟ้า จากรัฐบาล เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้เกิด”