บสย.มั่นใจปี’64 ค้ำประกันสินเชื่อทะลุ 2.4 แสนล้าน ช่วยผู้ประกอบการกว่า 2 แสนราย

0 Comments

บสย. มั่นใจปี’64 ค้ำประกันสินเชื่อทะลุ 2.4 แสนล้าน ทุบสถิติในรอบ 30 ปี ช่วยผู้ประกอบการกว่า 2 แสนราย พร้อมลุยให้คำปรึกษาเอสเอ็มอี “ให้ความรู้ทางการเงิน-ปรับโครงสร้างหนี้”

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยผลดำเนินงาน ในปี 2564 ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ 234,992 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ SMEs 207,537 ราย และอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ (LG) 224,104 ฉบับ โดยมั่นใจว่า ณ สิ้นปี 2564 ยอดค้ำประกันสินเชื่อจะทะลุเกิน 240,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน

ซึ่งนับว่าสูงสุดในรอบ 30 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง บสย. เนื่องจากสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี 2563-2564 เป็นต้นมา ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ต้องปิดกิจการเป็นจำนวนมาก ซึ่ง บสย. ได้เข้าไปช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงสินเชื่อผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2564 พบว่า 3 โครงการที่เข้าไปค้ำประกันมากสุด ได้แก่ 1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อตาม พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 124,912 ล้านบาท 2.โครงการ PGS-9 วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 78,799 ล้านบาท และ 3.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro 4 วงเงิน 19,257 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู และโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ดังนี้คือ

1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ตาม พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู เฟส 1-2 คิดเป็นสัดส่วน 53.2%

ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ 124,912 ล้านบาท อนุมัติ LG 39,380 ฉบับ
จำนวนลูกค้า 36,776 ราย
เกิดสินเชื่อจากการค้ำประกัน 127,310 ล้านบาท
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อเฉลี่ยต่อราย 3.17 ล้านบาทต่อฉบับ
เกิดการจ้างงานรวม 1,206,367 ราย
เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวม 515,885 ล้านบาท
ธุรกิจที่มีการค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดภายใต้โครงการ 3 ลำดับ ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการ 28% 2.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 10% 3.ธุรกิจยานยนต์ 9%
2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. คิดเป็นสัดส่วน 46.8% ประกอบด้วยโครงการ PGS-9 โครงการไมโคร 4 และโครงการอื่น ๆ

ยอดอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อกว่า 110,080 ล้านบาท อนุมัติ LG 184,724 ฉบับ จำนวนลูกค้า 176,525 ราย
วงเงินค้ำประกันสินเชื่อเฉลี่ยต่อราย 0.60 ล้านบาทต่อฉบับ
เกิดสินเชื่อจากการค้ำประกัน 122,038 ล้านบาท
เกิดการจ้างงานรวม 1,320,732 ราย
เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 454,634 ล้านบาท
ธุรกิจที่มีการค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการ 29% 2.ธุรกิจการผลิตสินค้า และการค้าอื่น ๆ 16% 3.เกษตรกรรม 10%
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มบทบาทการเป็นเพื่อนคู่คิดให้ธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาด้านเงินทุน สภาพคล่อง โดยใช้ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ฟรี บริการลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาทางการเงิน ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ พัฒนาธุรกิจ และเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และ บสย. ยังได้ร่วมให้คำปรึกษาในโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน ที่ดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการ SMEs ขอใช้บริการลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาทางการเงิน ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ พัฒนาธุรกิจ และเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมกว่า 7,238 ราย โดยยังได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินในโครงการจับคู่กู้เงิน ความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงิน ในพื้นที่ EEC เพื่อร่วมฟื้นเศรษฐกิจผ่านการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย กลุ่มนำเข้า-ส่งออก และกลุ่ม S-curve